Komplexná analýza cholesterolu

Ochorenia srdca a ciev predstavujú najčastejšiu príčinu úmrtí nielen u nás, ale aj v Európe. Ich vznik sa tradične pripisuje zvýšenej hladine lipidov, predovšetkým zvýšenej hladine cholesterolu v sére postihnutých osôb. Ten je v krvi transportovaný systémom lipoproteínov a v prevažnej miere sa nachádza v lipoproteínoch nízkej hustoty (low density lipoprotein – LDL). LDL, ktoré sú klasifikované ako aterogénne, sa stali cieľovým miestom v tradične ponímanej liečbe hypercholesterolémie. Čím nižšia koncentrácia LDL cholesterolu, tým efektnejšia liečba hyperlipoproteinémie. Ale....

Nové paradigma o LDL dokazuje, že LDL nie je homogénnou lipoproteínovou triedou a možno v nej identifikovať viaceré subpopulácie: LDL 1-7 s navzájom odlišným aterogénnym potenciálom. Vysoko aterogénne sú tzv. malé denzné LDL, čo predstavuje subpopulácie LDL3-7. Nová metóda LipoPrint® LDL System, schválená FDA ( Food and Drugs Administration USA) pre humánnu medicínu k analýze lipoproteínov plazmy, principiálne mení pohľad na interpretáciu hypercholesterolémie. Pomocou tejto analytickej metódy možno identifikovať až 12 lipoproteínových tried a ich subpopulácií (VLDL, IDL1-3, LDL1-7, HDL), dokáže kvantitatívne vyhodnotiť neaterogénne a aterogénne lipoproteíny a určiť aterogénny resp. neaterogénny lipoproteínový profil. Odhaľuje tak skryté riziko vzniku srdcového infarktu a mozgovej príhody u vyšetrovanej osoby aj vtedy, keď koncentrácia celkového cholesterolu a triacylglycerolov v sére je v rozsahu referenčnej normy. Pri včasnej diagnostike prostredníctvom systému LipoPrint® LDL vieme toto riziko v mnohých prípadoch výrazne znížiť aj jednoduchými dietetickými obmedzeniami, alebo zmenou životného štýlu pacienta.

Viac informácií

Na stiahnutie

Pozrite si bližšie informácie o systéme a testoch Lipoprint v prehľadných brožúrach na stiahnutie:


Leták o diagnostických metódach systému Lipoprint (PDF)
Prezentácia systému Lipoprint a analýza výsledkov (PDF)